Standardní vybavení
na obilí • osiva • průmyslová hnojiva • šroty • krmné směsi • granulovaný materiál
Šnekové dopravníky jsou díky úšpoře pracovního času, která spočívá v rychlejší dopravě materiálu, menší pracovní námaze a úsilí, stále více populárním a ekonomicky výhodnějším pomocníkem ve velkých i malých země- dělských podnicích.