Standardní vybavení
Kapalné hnojivo DAM je vysoce agresivní kapalina, která v krátké době poškozuje stěny cisteren, DAM doslova likviduje během několika okamžiků pozinkovou antikorozní ochranu cisterny. Působení DAM odolává jen velmi málo materiálů, jedním z těchto materiálů je nastříkaná membrána z aromatické polyurey.
V průběhu posledních let byl vyvinut a odzkoušen nástřik cisteren a nádrží, který představuje trvalou antikorozní ochranu proti DAM. Na připravenou obroušenou vnitřní stěnu cisterny se aplikuje nástřik následujícím postupem:
1)  Obroušení nebo otrýskání nádrže
2)  Celá vnitřní obroušená plocha cisterny se odmastí
3)  Na odmaštěnou plochu se nanáší válečkem specielní primer ve vrstvě 0,35 mm
4)  Na zaschlý primer se nastříká aromatická polyurea v celkové vrstvě 3,5 mm
Aromatická polyurea je dvoukomponentní materiál, který se aplikuje vysokotlakým reactorem při teplotě produktu cca 65°C a tlaku 180-200 barů. Materiál se aplikuje ve více vrstvách, jedna vrstva je 0,6 - 0,8 mm, celková vrstva 3,5 mm. Aplikace tohoto materiálu jiným způsobem není možná. Dosažení pravidelné stejnoměrné vrstvy se kontroluje měřením tloušťkoměrem a kontrolou spotřeby mate- riálů počtem zdvihů čerpadel reactoru. Velká pozornost je věnována nástřiku detailů (víka, trubky, kolena atd. Aplikace nástřiku včetně přípravy cisterny trvá obyčejně 2 dny. Ke konečnému vytvrzení materiálu dochází za 48 hod. K používaným materiálům je k dispozici veškerá dokumentace (technický list, bezpečnostní list, atesty na chemickou odolnost atd.) Aplikátoři se zúčastňují pravidelných školení o provádění aplikace a jsou trvale seznamováni s novými výrobky a jejich použitím.
CO JE VÝSLEDKEM?
Výsledkem je kompaktní bezešvá, zcela nepropustná elastická membrána o síle 3,5 mm. Tato membrána je vysoce otěru odolná, pevně spojená s povrchem cisterny, vyniká dlouhou životností, životnost tohoto materiálu je 20 a více let. Někomu se může zdát cena tohoto nástřiku vysoká, ale nástřik z polyurey nelze srovnávat s nátěrem barvou, který se provádí obyčejně ve vrstvě do 250 mikronů, tj. 0,25 mm, proto je životnost nátěru barvou mnohonásobně kratší a to zejména v agresivním prostředí a následně po pár měsících od stěny cisterny odpadne.
Vzhledem k tomu, že cena zemědělské techniky není malá a olupující se částečky zkorodovaného materiálu způsobí další problémy při aplikaci hnojiva postřikovačem (ucpávání sítek, trysek atd.) věřím, že se jedná o zajímavé a výhodné řešení pro zemědělce.